In memoriam Harm de Block

Laatst geüpdatet op 9 april, 2018

Op 24 november overleed op 86-jarige leeftijd ons oud-bestuurslid Harm de Block. Hij was vanaf de oprichting in 1981 meer dan dertig jaar onafgebroken lid van het bestuur en één van de drijvende krachten achter het behoud van het Schiedamse molenerfgoed. Ter nagedachtenis staan deze week alle molens in de rouw.

Van de bijna dertig windmolens die de stad in de 19e eeuw nog sierden waren er na de TweedeWereldoorlog in de binnenstad nog maar zes over, waarbij van twee slechts een stomp restte. Voor de molenstomp van De Oost bleek redding te laat en deze werd in 1962 volledig gesloopt. De Walvisch was al jaren in bezit van vereniging De Hollandsche Molen en de drie andere: De Drie Koornbloemen, De Noord en De Vrijheid waren door de gemeente in de jaren ’70 en ’80 aangekocht om ze voor sloop te behoeden, maar de staat waarin de gemeente de molens aankocht was erbarmelijk.

Harm de Block was destijds bij de gemeente Schiedam directeur van de Dienst Gemeentewerken en zag het als zijn taak om die molens in oude luister te herstellen. Maar hij zag ook in dat de molens na herstel en restauratie weer een nuttige functie moesten krijgen. Daarom stelde hij het gemeentebestuur voor om een stichting op te richten waarin naast de gemeente ook molenvrienden en –experts uit de stad een plaats zouden krijgen. Die stichting zou de molens in beheer krijgen en verantwoordelijk worden voor onderhoud en exploitatie. Zo kon De Palmboom (de tweede molenstomp) weer worden opgebouwd tot complete molen en werd deze in 1993 feestelijk heropend als Museummolen De Nieuwe Palmboom.

Als betrokken molenvriend nam hij zelf plaats in het algemeen bestuur. Gezien zijn functie aanvankelijk op gepaste afstand, maar na zijn vertrek uit de gemeentelijke organisatie nam zijn betrokkenheid allengs toe en kon het bestuur steeds vaker van zijn deskundige inbreng profiteren.

In 2004 overleed Jan Kies. Jan was als lid van ons dagelijks bestuur met zijn enorme kennis op het gebied van molens en zijn enorme werklust de spil waar alles om draaide en zijn overlijden kwam op het moment dat zowel de herbouwplannen van De Kameel als de restauratie van de Babbersmolen serieus vorm begonnen te krijgen.

Gelukkig was Harm de Block bereid om de plaats van Jan Kies in het dagelijks bestuur in te nemen en vanaf dat moment beet Harm zich stevig vast in de voorbereiding van de herbouw van de molen De Kameel. Als directeur was hij gewend om de touwtjes stevig in handen te houden en dat deed hij nu ook. Hij was gewend de vaart erin te houden en moest soms knarsetandend toezien dat de bouwplannen vertraging opliepen door externe factoren waar hij geen invloed op had.

Een slepende ziekte die hem steeds meer hinderde in zijn functioneren was er de oorzaak van dat hij in 2012 zijn bestuurslidmaatschap moest beëindigen. Om zijn betrokkenheid bij de molens te onderstrepen verraste hij de stichting bij zijn vertrek met een vorstelijke schenking t.b.v. het interieur van De Kameel en de realisatie van een molenroute. Diezelfde ziekte dwong hem ook om zijn met zorg uitgekozen woning direct tegenover molen De Nieuwe Palmboom te verlaten, wat hem erg aan het hart ging. Hij verhuisde naar Leeuwarden, waar de benodigde zorg beschikbaar was. Daar is hij nu ook overleden.

Op de foto v.l.n.r. Molens De Noord, De Nieuwe Palmboom en De Vrijheid in de rouw