De Club 100 van 100

Graag wil ik u kennis laten maken met een nieuw initiatief van Stichting De Schiedamse Molens: De Club 100 van 100

Wie zitten er in die club?
De deelnemers vormen een aselect, gewaardeerd genootschap dat is gekoppeld aan onze stichting. Het is exclusief maar ook toegankelijk: iedereen mag lid worden. Natuurlijk dragen de clubleden de Schiedamse molens een warm hart toe en handelen ze altijd in het belang van de stichting.

Wat kost deelname?
Als lid van De Club 100 van 100 betaalt u op jaarbasis een bedrag van €100,-, dit kan in eens of in termijnen van €25,- per kwartaal. Ieder jaar kunt u beslissen of u nog een jaar meedoet. De club gaat van start zodra er meer dan 50 deelnemers zijn. De inschrijving stopt bij 100.

Wat doet de club 100 van 100 met uw geld?
Nu denkt u, allemaal leuk en aardig, maar wat gebeurt er met mijn zuurverdiende 100 euro? Welnu, dat bepaalt u helemaal zelf. Uw bijdrage wordt opgesplitst in twee delen: €75,- wordt gebruikt voor doeleinden die rechtstreeks bijdragen aan de doelstellingen van Stichting De Schiedamse Molens.

Jaarlijks komt de club één keer samen in september; dan besluit we met elkaar waar we het geld aan willen spenderen. Alle ideeën en initiatieven zijn bespreekbaar. Bij oprichting is vastgelegd dat de club er niet is om gaten te dichten in de begroting van onze stichting. Het geld wordt doelbewust uitgeven, bijvoorbeeld aan nieuwe zeilen voor 1 of meerdere molens. Eventuele verzoeken vanuit het bestuur van de stichting worden uiteraard, bij gebleken relevantie, wel ter besluitvorming geagendeerd. Besluiten worden in principe genomen op het moment dat er wordt vergaderd, op basis van de aanwezige meerderheid.

En de resterende 25 euro….?
Die gaat in de activiteitenpot. Minimaal één keer per jaar organiseert het genootschap een Schiedamse activiteit. Nadat is besloten waar het geld van dat jaar aan wordt besteed gaan de leden die activiteit doen. Deze activiteit is uitsluitend voorbehouden aan de clubleden. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, zal uw 25 euro worden overgeheveld naar het doel van dat jaar.

Vindt u het leuk om op deze manier iets extra’s te doen? Dan bent u van harte welkom om lid te worden van deze club. Meer informatie? Neem gerust contact met mij op.

Hugo Boogaard

directeur
Stichting de Schiedamse Molens
M 0644899231 | E hboogaard@deschiedamsemolens.nl

NB we zijn een culturele instelling met een ANBI status, de gift is aftrekbaar van de belasting. www.consumentenbond.nl/erven-schenken/geven-goed-doel