Ons team

De mensen achter De Schiedamse Molens
Stichting De Schiedamse Molens heeft een bescheiden omvang. Wij kunnen onze doelstellingen halen dankzij de samenwerking met andere partijen en de enthousiaste inzet van personeel, bestuur en vrijwilligers.

Personeel
Hugo Boogaard – directeur/coördinator
Rosette van Ark – medewerker molenwinkel De Walvisch
Kelly Dorsman – medewerker molenwinkel De Walvisch
Elly van Gelderen – schoonmaakster
Jacomine de Graaf – medewerker maalbedrijf
Aldo Hoeben – terreinbeheerder Babbersmolen
Farah de Kaper-Haider– bedrijfsleider molenwinkel De Walvisch
Theo de Rooij – ambachtelijk molenaar op molens De Vrijheid en De Distilleerketel
Aad Schouten – medewerker maalbedrijf
Tessa Slechtriem – terreinbeheerder Babbersmolen
Annelies Sørensen – medewerker secretariaat
Paul Sporken – medewerker communicatie, educatie & organisatie
Sam van Voorthuizen – medewerker maalbedrijf

Bestuur
Dhr. J. van der Vlist – voorzitter
Dhr. H. Th. F. Jansen -secretaris
Dhr. J. de Vos – penningmeester
Mevr. L. Baas
Dhr. A.P.M. van Leeuwen
Dhr. E. Richel
Dhr. I. van der Schouw
Mevr. T. van Sijp

Vrijwilligers
Alleen dankzij de inzet van vrijwilligers kan de stichting bepaalde activiteiten ontplooien. Als eerste zijn dat natuurlijk de vrijwillig molenaars zonder wie de molens stil zouden staan. Ook molenwinkel De Walvisch en de Babbersmolen met zijn unieke watereducatiepolder kunnen alleen bestaan dankzij de hulp van vrijwilligers. Daarnaast wordt een beroep gedaan op vrijwilligers voor de ondersteuning van bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld openstellingen van de molens en educatielessen.