De Drie Koornbloemen

Molen De Drie Koornbloemen is de oudste authentieke brandersmolen van Schiedam. Hij is in 1770 in opdracht van 18 branders gebouwd die samen 26 aandelen in de molen bezaten. De molenaarswoning is rond 1832 aan de molen toegevoegd. Waarschijnlijk is de huidige zijgevel van het huis de belending van de vroegere Vlaardingerpoort. Men vermoedt dat de achtergevel op een oud stukje stadsmuur staat.

In het begin van de 19e eeuw wordt de molen gebruikt voor het zagen van mahoniehout en enkele jaren later voor het pellen van rijst. In 1857 wordt de maalbelasting opgeheven. Eigenaar Kouwenhoven besluit dan om opnieuw voor de bakkers te gaan malen. Latere generaties Kouwenhoven beginnen met het malen van erwten, maïs en bonen voor de verwerking tot veevoeder.

In 1938 wordt de molen gekocht door J.R. Sjoer en vervolgens opgeknapt. Sjoer heeft een steen- en tegelbedrijf en gebruikt de molen om stenen tot gruis te vermalen. Hij doet dit met een kogelmolen, een trommel met daarin stalen ballen die de stenen verpulveren. In de jaren ’50 is er opnieuw een veevoeder- en graanbedrijf in de molen gevestigd. Van al deze verschillende toepassingen zijn nog volop sporen in de molen te vinden.

De gemeente Schiedam koopt de molen in 1976. Na een flinke schoonmaakbeurt, uitgevoerd door de Schiedamse molenvrijwilligers, kan de restauratie beginnen. In 1999 wordt het molenaarshuis geheel gerestaureerd. Ook nu is restauratie noodzakelijk om de molen voor de toekomst te bewaren. Stichting De Schiedamse Molens is van plan om in de toekomst het vroegere pelwerk weer in de molen aan te brengen.

Molen De Drie Koornbloemen is de enige brandersmolen met een aan- en ingebouwd molenaarshuis. Doordat er een vrijwillig molenaar woont zie je deze molen vaak draaien.

Bekijk hier een filmpje over deze bijzondere molen: 

Lokatie De Drie Koornbloemen

Molen De Drie Koornbloemen
Vellevest 5
3111 PR Schiedam