ANBI

Culturele ANBI
Stichting De Schiedamse Molens is een algemeen nut beogende instelling ofwel een ANBI. Dit geeft u de mogelijkheid om een schenking af te trekken van de Belastingdienst. Omdat wij bovendien een culturele ANBI zijn kunt u zelfs tot 25% extra opgeven als aftrekpost.

Om aangewezen te worden als ANBI moet onze stichting voldoen aan een aantal voorwaarden, waarbij de belangrijkste is dat de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk nastreeft en zich voor minstens 90 % inzet voor het algemeen belang.

Bent u geïnteresseerd en wilt u op deze manier de molens steunen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over gewone en periodieke giften aan een culturele ANBI.
Bent u overtuigd en wilt u onze stichting periodiek steunen? Dat kan m.b.v. dit formulier van de Belastingdienst: overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI een aantal gegevens publiceren, als nieuwe voorwaarde voor het behoud van de status. Hieronder treft u de bedoelde gegevens en Pdf-documenten over onze stichting aan. Deze zullen indien nodig geactualiseerd worden.

 

Stichting De Schiedamse Molens
RSIN nummer: 5670287
Contactgegevens:
Stichting De Schiedamse Molens
Doeleplein 6
3111 PA Schiedam
Tel: 010-4261291
info@schiedamsemolens.nl
www.schiedamsemolens.nl

Bestuurssamenstelling:
Hans van der Vlist (Voorzitter)
Dick Jansen (Secretaris)
Norbert van den IJssel (Penningmeester)
Ad van Leeuwen (Lid)
Ernst Richel (Lid)
Ids van der Schouw (Lid)
Tanja van Sijp (Lid)

Beloningsbeleid:
De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen CAO.

Beleidsplan:
Zie Meerjarenplan 2019-2024
Het beleid van de stichting is er op gericht de molens te onderhouden, indien nodig te restaureren, te exploiteren en te promoten. Daartoe worden:

 • Onderhouds- en restauratieplannen opgesteld.
 • Acties ondernomen om de molens zoveel mogelijk te laten draaien en malen.
 • Het exploiteren van de molens door middel van verhuur.
 • Het exploiteren van het maalbedrijf en de molenwinkel.
 • Promotieacties bedacht en uitgevoerd om bezoekers naar de molens te trekken.
 • Evenementen georganiseerd of gefaciliteerd om het publiek bij de molens te betrekken.

Doelstelling: (uit de statuten)
De Stichting heeft ten doel:

 • Het instandhouden en exploiteren van Schiedamse molens
 • Het stimuleren van de belangstelling voor de Schiedamse molens
 • Het begeleiden van de vereniging de Schiedamse Molenvrijwilligers
 • Het adviseren aan derden ten aanzien van de inrichting en exploitatie van molens buiten Schiedam.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het voeren van een daarop afgestemd personeels- en organisatiebeleid
 • De molens onder bepaalde voorwaarden –nader te regelen in een afzonderlijke overeenkomst – van de gemeente in beheer en onderhoud over te nemen.

Verslag uitgeoefende Activiteiten
Zie Jaarrapport 2021

De Stichting beoogt geen winst te maken. Mocht niettemin winst worden gemaakt, zo zal deze uitsluitend ten bate van het doel van de stichting worden aangewend.