De Noord

De huidige Molen De Noord is gebouwd in 1803. Al aan het begin van de 15e eeuw wordt voor het eerst melding gemaakt van een molen op deze plaats. Het vermoeden bestaat dat deze molen, een houten standerdmolen, rond 1400 is gebouwd. In 1707 wordt de houten molen door een stenen molen vervangen. Een eeuw later blijkt de molen te klein te zijn. Hij vangt te weinig wind over de groeiende stad. De Noord wordt afgebroken en vervolgens dichterbij de waterkant herbouwd. De molen maalt mout voor de branderijen in de stad. In het begin van de 20e eeuw wordt er in de molen veevoeder gemalen en tarwemeel voor de bakkers. In de dertiger jaren van de twintigste eeuw wordt een grote dieselmotor geplaatst. De motor is op dit moment nog aan de ’s Gravenlandseweg te zien.

Vanaf de jaren ‘30 wordt geen gebruik meer gemaakt van windaandrijving. Dit resulteert in 1937 uiteindelijk in de onttakeling van de molen. Kap, wiekenkruis, staartwerk en balie worden verwijderd, zodat een peperbus overblijft. In de oorlogsjaren dient een hokje op De Noord als uitkijkpost voor de Duitsers. Tegelijkertijd speelt de molen ook een rol in het verzet.

Na de oorlog koopt de gemeente Schiedam de peperbus. De bedoeling is om hem weer tot een maalvaardige molen te restaureren. De eerste fase van restauratie rond 1962 richt zich op de kap, het staartwerk, het wiekenkruis en de balie. Op het oog is De Noord nu weer een echte molen. De tweede fase start tien jaar later. Dit keer werkt ook een grote groep vrijwilligers mee. Begin jaren ’70 kan eindelijk graan op de wind gemalen worden. Spoedig na de restauratie wordt in de molen een proeflokaal geopend dat in de loop der jaren uitgroeit tot een uitstekend restaurant; De Noordmolen.

 

Lokatie De Noord

Molen De Noord
Noordvest 38
3111 PH Schiedam