Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Vorige week stonden alle Schiedamse molens nog in de rouwstand, deze week is er juist reden tot grote vreugde. Het molenaarsambacht wordt door werelderfgoedorganisatie UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Na de bekendmaking van het nieuws werden verspreid over het hele land molens in de vreugdestand gezet. 

Het goede nieuws is vandaag bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen.

Nico Papineau Salm, voorzitter van de landelijke belangenvereniging De Hollandsche Molen is zeer verheugd over dit nieuws: Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud, nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving.”

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur): “Ik ben ontzettend trots dat voor het eerst Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Het is een belangrijke internationale erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het molenaarschap”, aldus Van Engelshoven.

Behoud voor de toekomst
Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven en daarmee ook de windmolens als monument. Een molen die niet draait is namelijk ten dode opgeschreven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Er is door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. “Voor Schiedam met zijn zeven traditionele windmolens zijn de molenaars onmisbaar en we zijn er trots op ook het vak van korenmolenaar te kunnen behouden dankzij ons ambachtelijk maalbedrijf op molen De Vrijheid”, aldus Hugo Boogaard van Stichting De Schiedamse Molens.

Unesco
In 2012 heeft Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geratificeerd. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed en het beschermen ervan vraagt een andere aanpak dan het beschermen van monumenten en museumobjecten. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door mensen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent dan ook levend houden en kennis en vaardigheden doorgeven.

Foto van Schiedamse molens in de vreugd door molenaar Sam van Voorthuizen vanaf molen De Drie Koornbloemen