Steun ons!

Veel mensen bewonderen de reusachtige windmolens van Schiedam. Weinigen realiseren zich echter dat het behoud van deze monumenten veel geld kost. Dankzij overheidssubsidies en schenkingen van fondsen kan stichting De Schiedamse Molens een groot deel van de kosten dekken. Dit is echter niet voldoende, zeker niet met een terugtredende overheid.

Wij spannen ons dan ook bijzonder in om extra inkomsten te genereren. Dit proberen wij te doen met activiteiten die de kracht en eigenheid van de molens zo goed mogelijk benutten. Elders op deze website vindt u daar meer informatie over.

Als u één of meerdere van onze activiteiten steunt, geeft u ook de molens een steuntje in de rug. U doet dit bij een aankoop in de molenwinkel of bij het maalbedrijf, bij de huur van een ruimte in één van de molens of bij een educatiebezoek.
Natuurlijk kunt u de molens ook op andere, meer directe, manieren steunen. Dit kan financieel (bijvoorbeeld als vaste donateur of sponsor) maar ook met uw inzet als vrijwilliger. Hieronder leest u de mogelijkheden.

Jaarlijkse bijdrage
U betaalt jaarlijks € 20,-. De bijdrage voor 18- en 65+ is € 12,50. Een hoger bedrag is uiteraard mogelijk en altijd welkom. Als Schiedamse molenvriend hebt u gratis entree in Museummolen De Walvisch en wordt u middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle Schiedamse molenontwikkelingen.
Hebt u interesse? Neem dan contact op met ons kantoor om uw gegevens door te geven.
Ons rekeningnummer is IBAN NL62 INGB 0004 2659 34.

Donateur voor het leven
Als u een eenmalig bedrag van € 750,- betaalt wordt u daarmee donateur voor het leven.
Dit bedrag is belastingaftrekbaar. Op deze manier molenvriend worden is ook mogelijk voor een bedrijf, een school, een klas, een vereniging en noem maar op!

Club 100 van 100
Vindt u het leuk om meer zeggenschap te hebben over uw donatie? Leg dan jaarlijks €100,- in en wordt daarmee lid van de Club 100 van 100. Maximaal 100 leden besluiten jaarlijks wat ze met hun gezamenlijke inleg gaan doen. Meer informatie is hier te vinden.

Schenking
Soms worden wij verrast met een grote particuliere gift of schenking. Het feit dat mensen de molens zo in hun hart hebben gesloten vinden wij heel bijzonder.

Culturele ANBI
Onze stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit geeft u bepaalde voordelen bij een gift.
Lees hier meer over deze aantrekkelijke regeling.

Sponsoring
Ook sponsoring kan voor u interessant zijn en wij bieden verschillende tegenprestaties. Neem contact met ons kantoor op voor de mogelijkheden.

Vrijwilliger
Wat is er leuker om actief betrokken te zijn bij de molens? Dit kan variëren van het werken in de molenwinkel van De Walvisch, het kort houden van het vlietlandje bij de Babbersmolen tot het archiveren van onze foto’s thuis of bij ons documentatiecentrum. Kijk op de vrijwilligerswerkpagina voor meer informatie.