Onze stichting

Van de bijna veertig molens die de stad Schiedam en haar omliggend land heeft gekend waren er halverwege de 20e eeuw nog maar vijf over. Gelukkig keerde het tij in de decennia daarna en ontstond er, mede dankzij een groep actieve vrijwilligers, voor de molens weer interesse en waardering. Stichting De Schiedamse Molens is hier uit voortgekomen.

Sinds de oprichting in 1981 zet de stichting zich in voor het beheer en behoud van het molenerfgoed in Schiedam. De doelstellingen van de stichting zijn:
• De verzorging van het onderhoud aan de molens
• Het bedrijfsklaar maken, houden en exploiteren van de Schiedamse molens
• Het stimuleren van de belangstelling voor de Schiedamse molens
• Het adviseren aan derden ten aanzien van de inrichting en exploitatie van molens buiten Schiedam
• De coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering hiervan

In de eerste periode na oprichting van de stichting is veel aandacht besteed aan het noodzakelijke klein en groot onderhoud en de restauratie van de molens. De Stichting Restauratie Werkplaats Schiedam heeft hierin een grote rol gespeeld net als een groep enthousiaste vrijwilligers.
In de jaren daarna zijn twee omvangrijke projecten gerealiseerd. Als eerste is gestart met de herbouw van molen De Palmboom waarvan nog maar een stomp resteerde. Deze molen is niet alleen herbouwd maar ook ingericht als museummolen met de naam De Nieuwe Palmboom. Bezoekers maakten er kennis met de werking van een molen en de relatie tussen de Schiedamse mout- of brandersmolens met de jeneverindustrie. 
In 1996 werd molen De Walvisch getroffen door brand. Doordat een stenen molenromp als een schoorsteen werkt bleef er van het interieur niets meer over. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van fondsen, gemeente, inwoners en bedrijven van Schiedam is deze markante moutmolen aan de Westvest weer hersteld.
In 2018 is de museumfunctie verhuisd van molen De Nieuwe Palmboom naar molen De Walvisch waar ook onze molenwinkel is gehuisvest. De molen wordt door toeristen van over de hele wereld bezocht. De exploitatie van het museumgedeelte is sinds 2013 in handen van het Nationaal Jenevermuseum dat ook in Schiedam is gevestigd.

Rond de eeuwwisseling ontstonden de eerste plannen om aan de oostkant van het oude centrum één van de oorspronkelijke molens te herbouwen. De keuze viel uiteindelijk op molen De Kameel; een brandersmolen uit de eerste bouwperiode begin 18e eeuw met een opvallende grot waardoor kleine boten de molen in konden varen om te laden en lossen. Ondanks de ecomische crisis die uitbrak op het moment dat er met de fondsenwerving werd begonnen, kon de molen tijdens Nationale Molendag in 2011 feestelijk worden geopend.

Parallel met de bouwplannen voor De Kameel leefde de wens om de Babbersmolen, de enig overgebleven poldermolen op Schiedams grondgebied, te herstellen. Van deze molen aan de historische Poldervaart was enkel de kale molenromp over. Met een lange adem is ook deze restauratie voltooid in 2013.

Hiermee is voorlopig een einde gekomen aan de bouwactiviteiten. De komende jaren zal Stichting De Schiedamse Molens zich concentreren op het onderhoud van haar molenbestand en de ontwikkeling en exploitatie van activiteiten op de molens. Dit doet zij het liefst met activiteiten die recht doen aan het wezen van de molen en een meerwaarde bieden aan de samenleving. Zo kunnen inwoners en bezoekers van de stad nog jarenlang kennis maken met de molens en genieten van dit mooie culturele erfgoed.

Governance Code Cultuur 
Stichting De Schiedamse Molens hanteert de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn, hanteren de Governance Code Cultuur. 

Stichting De Schiedamse Molens gebruikt het besturingsmodel. Dit betekent dat beleid wordt vastgesteld door het bestuur en de voorbereiding en uitvoering hiervan bij onze directeur ligt. Ons bestuur bestaat uit 7 leden. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De zittingstermijn is 4 jaar en eenmaal verlengbaar.

Privacy-verklaring
U kunt hier onze privacy-verklaring downloaden als Pdf-document.

Meer informatie en downloadable documenten zoals ons Meerjarenplan 2019 – 2024 en het laatste financieel jaarverslag vindt u op onze ANBI-pagina.

 

Bent u enthousiast geworden na het lezen over de activiteiten van de Stichting De Schiedamse Molens? Steun de molens en word molenvriend!
Zo helpt u mee het molenerfgoed van Schiedam voor de toekomst te bewaren.

Bijschrift foto: Domien Akkermans en Bas Batenburg van Restauratie Werkplaats Schiedam steken de roeden van molen De Drie Koornbloemen