Aanvullende informatie over incident met regelklep

Vanuit de pers bereikten ons een aantal vragen die we als volgt hebben beantwoord:

 1. Vraag: In het eerste bericht van de molenstichting staat dat de klep op straat is gevallen. Vervolgens wordt aan een magneetvisser gevraagd of hij iets op kan vissen. Is de klep op straat of in het water gevallen? Of zijn er meerdere gedeeltes afgevallen?

  Ons antwoord: Zoals ook in de eerder persverklaring gemeld is een van de regelborden op straat gevallen. Aan die roe (wiek) missen wij de onderste schenkel met daarin het onderste scharnierpunt van het bord. Door het wegvallen van deze schenkel kon het bord loskomen en uiteindelijk op straat vallen. Die schenkel is zeer waarschijnlijk in het water van de Nieuwe Haven beland. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de oorzaak van het losraken van deze schenkel.

  2. Vraag: De klep kunnen wij niet zien, ligt eerst verborgen op een plek waar niemand bij kan en is daarna al opgestuurd door de restauratiewerkplaats naar een bedrijf wat nog anderhalve week op vakantie is. Is de klep überhaupt wel gevonden?

  Ons antwoord: De klep lag op straat en is natuurlijk direct door ons opgepakt en veiliggesteld voor verder onderzoek door de werkplaats en de fabrikant. Deze heeft de klep nu onder zich. De andere drie regelkleppen zitten nog in de andere wieken. Deze worden nog deze week door de leverancier gedemonteerd voor verder onderzoek.

  3. Vraag: Volgens ervaren molenaars in het land is het enerzijds een vrij uitzonderlijk incident, gezien hoe recent de wieken zijn vervangen, maar anderzijds ‘kan het gebeuren’ dat er een regelklep van een molen afvalt. De gemeenschappelijke mening van de molenaars impliceert dat er risico’s verbonden zijn aan het wonen vlakbij een stadsmolen. Hoe kijken jullie daarnaar?

  Ons antwoord: De molens staan al 300 jaar in deze stad en zijn gedurende die tijd vrijwel altijd in bedrijf geweest. In de laatste 50 jaar dat ikzelf bij de molens in Vlaardingen en Schiedam betrokken ben, is dit de eerste en enige keer dat er zo´n onderdeel van een molen is afgevallen. Toen we gebreken in het gevlucht van De Drie Koornbloemen (landelijk probleem met gedeelde wieken) en De Walvisch (haarscheuren in de lassen in de stalen wieken) ontdekten is onmiddellijk overgegaan tot het stilzetten van deze molens. Deze gebreken kwamen aan het licht, juist omdat we er periodiek en volgens een gedegen protocol onderzoek naar doen. Bovendien controleert iedere molenaar het gevlucht visueel, voordat er wordt gedraaid. Dat is vaste prik en er wordt door ons als stichting twee keer per jaar een briefing van molenaars gehouden waarin de risicoinventarisatie wordt besproken. Dit is echt een zeer uitzonderlijke situatie. In het AD van 11 augustus j.l. heeft de directeur van de Vereniging De Hollandsche molen, mevrouw N. Bakker dit nog maar eens bevestigd. Zij stelt terecht: “Ik heb dit nog nooit eerder gehoord.” De vereniging waakt over 1200 molens in Nederland.

4. Vraag: In maart liet de molenstichting weten terug te grijpen op dit relatief oude systeem om de verschillende technieken te kunnen laten zien op de museummolen. Wisten alle partijen dat er risico’s verbonden zijn aan het systeem?

Ons antwoord: Het gaat hier juist om een relatief modern systeem, dat voor het eerst in 1935 met succes werd toegepast. In de periode dat De Walvisch er vroeger mee uitgerust is geweest hebben zich geen incidenten voorgedaan. In het Ad artikel vertelde mevrouw Bakker dat er in Nederland meer dan honderd molens zijn uitgerust met het Van Bussel stroomlijnwieksysteem. “We zijn nieuwsgierig naar de oorzaak, maar ze zullen zeker gaan kijken wat er aan de hand is. Het gebeurt bijna nooit, zeker niet bij Van Busselneuzen (de naam van het wieksysteem, red.). De regelkleppen worden vastgeschroefd.”We kunnen dus echt wel concluderen dat er geen eerdere incidenten bekend zijn met dit systeem.

5. Vraag: Wij weten dat tegen derden al is gezegd dat de oorzaak van het incident bekend is, maar daarover worden wij (nog) niet geïnformeerd zijn. Waarom krijgen wij die informatie niet?

Ons antwoord: Wij weten niet met wie jullie hebben gesproken, maar een op feiten gebaseerde conclusie over de oorzaak van het losraken van het onderschenkel is nu nog niet te trekken.

6. Vraag: Kunnen jullie aangeven wat de oorzaak van het incident is?

Ons antwoord: Dat wordt nu juist onderzocht.