Oorzaak incident molen De Walvisch gevonden

Dinsdag 8 augustus j.l. is een regelklep van molen De Walvisch tijdens het draaien op straat terecht gekomen. Hierop is de molen stilgezet totdat duidelijk is hoe dit kon gebeuren, en belangrijker nog; hoe voorkomen kan worden dat dit ooit nog eens gebeurt. De oorzaak blijkt te liggen in het eindstuk (schenkel) van de aluminium stroomlijnneus waaraan lassen ontbraken die er normaal wel horen te zitten.

De regelklep op straat is meteen veiliggesteld voor nader onderzoek, maar het eindstuk van de aluminium stroomlijnneus bleek verdwenen. Dit eindstuk sluit de neus af waardoor de regelklep in zijn scharnierpunten wordt opgesloten.  Voor een gedegen onderzoek is dit stuk erg belangrijk en dus werd er alles aan gedaan om het terug te vinden. Na een korte zoektocht kon het ontbrekende onderdeel in de Nieuwe Haven worden teruggevonden.

Toen bij inspectie bleek dat enkele lassen in het eindstuk ontbraken kon de conclusie worden getrokken dat, als gevolg van de sterke centrifugaalkracht van de draaiende wieken, het eindstuk was losgeraakt en vervolgens de regelklep uit zijn onderste scharnierpunt is losgekomen. Bij volledig lassen van dit eindstuk had dit niet kunnen gebeuren. Vervolgens zijn afgelopen dinsdag de eindstukken van de andere drie wieken van molen De Walvisch door de leverancier gedemonteerd en onderzocht. Ook deze bleken helaas niet allemaal in orde.

Komende week zal de leverancier in bijzijn van Restauratie Werkplaats Schiedam de herstelde eindstukken opnieuw monteren. Omdat niemand nogmaals een dergelijk incident wil meemaken worden er uit voorzorg twee aanvullende bouten aangebracht waardoor de eindstukken dubbel zijn geborgd. Zodra die werkzaamheden achter de rug zijn kunnen de molenaars van De Walvisch weer veilig draaien.