Veel extra handen bij de Babbersmolen tijdens NLdoet

Afgelopen zaterdag was het prachtig winterweer; een opsteker voor alle vrijwilligers die tijdens NLdoet bij de Babbersmolen aan de slag gingen.

Traditioneel cultuurlandschapsbeheer
Bij de Babbersmolen zien bezoekers en scholen hoe men vroeger in en van de natuur leefde. Zo staat er een kleine wilgengriend. Terwijl het zonnetje scheen werd een deel van de wilgenbomen geknot en verwerkt. De lange wilgentenen tot wel 8 meter werden van alle zijtakken ontdaan. De dikke middentak kon daarop worden kleingezaagd tot kachelhout voor de historische woning in de molen. Dunnere takken zullen later verwerkt worden in de verschillende vlechtwanden op het vlietland. En de kleinste zijtakken zijn gebundeld voor de beschoeiing langs de waterkant. Precies zoals het vroeger ook altijd gebeurde.

Groepsaanmeldingen
Dit jaar kreeg de vaste vrijwilligersploeg hulp van een groep werknemers van Indiase rijstmultinational LT Foods uit Rotterdam. Elf personeelsleden, waarvan sommigen nog maar kort in Nederland werkzaam waren, konden naast het snoeiwerk meteen hun eerste traditionele windmolen bezoeken. ’s Middags schoot de YETS Foundation ons te hulp met een wisselende groep jongeren en hun coaches. Zo leren zij hun pupillen om zichzelf af en toe als vrijwilliger in te zetten voor de samenleving. Dankzij alle hulptroepen is het jaarlijkse wilgensnoeiwerk met succes afgerond.

Volkstuinhuisje
Stichting De Schiedamse Molens heeft onlangs in overleg met Volkstuinvereniging Vijfsluizen een naastgelegen volkstuin bij het molenerf getrokken. Deze tuin zal weer een natuurlijke gras- en kruidenvegetatie krijgen, beheerd door onze eigen schapen. De poldermolen ligt hierdoor weer vrij in een historisch landschap met waterlopen en grasdijken. Het volkstuinhuisje uit 1950 is één van de eerste huisjes van het volkstuincomplex en blijft behouden. Het zal door vrijwilligers worden opgeknapt naar de originele staat. Tijdens deze NLdoet editie kon bijna al het oude materiaal zoals schuttingen en inboedel worden afgevoerd en kan het herstel binnenkort beginnen.

foto boven: jongeren van de YETS Foundation knotten de wilgen naast de vangpijp van de eendenkooi.
foto onder: medewerkers van LT Foods Europe verwijderen en verwerken wilgentenen uit de wilgengriend.