Ouderwets sloten tijdens Natuurwerkdag

Laatst geüpdatet op 7 november, 2019

Afgelopen zaterdag was het nationale Natuurwerkdag. De Babbersmolen met zijn historisch agrarisch landschap deed ook weer mee. Dertig vrijwilligers stortten zich gedurende de dag op verschillend groenonderhoud waaronder het sloten van de watergang langs de toegangsdijk van het molenterrein.  

Tijdens de herfstmaanden valt er veel regen en gaan poldermolens aan het werk om hun achterland droog te houden. Al dat regenwater moet snel worden afgevoerd en dat gaat een stuk beter als de dichtgegroeide sloten weer worden vrijgemaakt van lisdoddes en andere planten. Deze groeien in het voorjaar gewoon weer aan. Eigenlijk is november al rijkelijk laat voor deze klus maar de Babbersmolen heeft geen officiële maalfunctie meer binnen het systeem van het hoogheemraadschap. Bovendien blijft het belangrijk vanuit landschapsbeheer.  Dit zgn. sloten gebeurt traditioneel met lange sloothaken en een walmes en daar laten we groenvrijwilligers tijdens de Natuurwerkdag mee kennis maken.

Ook in de wilgengriend is gewerkt: zoveel mogelijk onderbegroeiing werd verwijderd. Een griend moet toegankelijk blijven voor snoeionderhoud en natuurlijk het oogsten van geschikte wilgentenen. Voor de wilgen is het beter om pas te knotten als alle bladeren er af zijn. Dit gebeurt daarom pas ergens begin volgend jaar en uiterlijk tijdens NLdoet in maart.

Tot slot is het totale terrein ontdaan van allemaal rommel die vroeger gewoon in de grond werd gestopt of in de sloot werd gegooid. Het waren met name tegels, bielzen en bouwpuin. In samenwerking met Irado kon dit nu worden afgevoerd. Voor wie een volgende keer klusdag wil bijwonen: houd de Facebookpagina van de Babbersmolen in de gaten.

www.facebook.com/Babbersmolen