Mooie Natuurwerkdag bij de Babbersmolen

Laatst geüpdatet op 15 november, 2022

Onlangs vonden weer de landelijke Natuurwerkdagen plaats. Tijdens vrijdag 4 en zaterdag 5 november kunnen deelnemers in heel Nederland meehelpen met landschapsherstel -verbetering en -onderhoud. De Babbersmolen, de enige complete Schiedamse poldermolen, doet hier al jaren aan mee op de zaterdag. We kunnen vol tevredenheid terugblikken op de editie van 2022. De vrijwilligers hadden het naar hun zin en er is veel werk verzet.

Het kleinschalig agrarisch gebied rondom de Babbersmolen bevat nog veel elementen van het eeuwenoude cultuurlandschap dat zich uitstrekte van Delft tot aan het water van Nieuwe Maas en Scheur. De toegangsweg naar de molen vanaf de Poldervaart ligt op een grasdijk met naastgelegen waterloop. Dit pad is al op een kaart van Balthasar Florisz Berckenrode uit 1610 te zien.

Links loopt van boven naar beneden de Poldervaart met de ‘babbaers Mole’ bij de uitstulping. N.B. De Nieuwe Maas heet hier nog Merwe.

Op het naastgelegen Vlietland ligt een kleine wilgengriend en een eenvoudige eendenkooi met één vangpijp. In de griend zijn de wilgentakken uitgedund en is de onderbegroeiing van onkruid en zaailingen verwijderd zodat er een schone ‘werkvloer’ ontstaat voor het grotere snoeiwerk later dit winterseizoen. Het hout uit de griend wordt gebruikt voor verschillende doeleinden zoals kachelhout, vlechtwerk, beschoeiing en voor gereedschapsstelen en bonenstaken. De eenden zwemmen nog wel de vangpijp in maar gaan niet meer aan de andere kant de pijp uit in de vangkist waar ze vroeger de nek om werden gedraaid.

Uitdunnen van de wilgentenen
Wilgentenen verwerken als beschoeiing van het vlietland

Er is gesloot in de waterloop langs de dijk en in de vangpijp zodat de afwatering weer op orde is. De gemaaide pitrus op het vlietland is afgevoerd of opgetast op hooiruiters. De schapen eten het niet maar het is wel een lekkere warme matras in het schapenhok. Onlangs is een naastgelegen volkstuin bij het molenterrein getrokken. De beplanting van vooral coniferen en taxushout is verwijderd zodat er weer ruimte om de molen ontstaat en het zicht en de wind weer bij de molen kan komen.

Meer zicht en wind op de molen

Lijkt het je leuk om ook mee te helpen in het groen? Onze eigen vrijwilligers werken altijd op de woensdagen maar je kan je ook opgeven als oproepkracht voor losse groenklussen.

Ochtendwerkploeg
Middagwerkploeg