Babbersmolen heeft weer een eendenkooi dankzij NLdoet

Afgelopen zaterdag was het een drukte van jewelste bij de Babbersmolen. Tijdens de landelijke vrijwilligersdag NLdoet hielpen meer dan 60 vrijwilligers mee met het groenonderhoud en de reconstructie van een eenvoudige eendenkooi.

De Babbersmolen aan de Poldervaart ligt nog in een oorspronkelijk stukje  polderlandschap. Nadat enkele jaren geleden tijdens de restauratie van de molen het  naastgelegen vlietland werd opgeschoond, kwamen een oude wilgengriend en de inham van een éénarmige eendenkooi tevoorschijn.

Levend erf
Sinds vorig jaar laat Stichting De Schiedamse Molens leerlingen  bij de Babbersmolen kennis maken met het leven van een poldermolenaarsgezin van zo’n 100 jaar terug. In die tijd waren zij sterk zelfvoorzienend, wat ook nodig was omdat het loon van het hoogheemraadschap niet voldoende was om van rond te komen. Zo hield het gezin enkele koeien of schapen, maakte zelf boter en kaas voor de verkoop en had ook kippen rondlopen. Natuurlijk ontbrak een moestuin niet. Veel van deze elementen worden dankzij vrijwilligers nieuw leven ingeblazen zodat bezoekers echt ervaren wat er op het molenerf te doen was. Zo gauw de natuur wat meer te eten biedt komen er weer schapen op het vlietland. En voor de kippen wordt eerst een historisch kippenhok met uitloop gebouwd. Dit is wel nodig want de vos is een bezoeker die minder gewenst is.

Vangpijp
Naast de boerderijdieren werd er ook gevist op o.a. paling, mollen gevangen voor hun vacht en eenden gevangen in een eendenkooi met een kooikerhondje en (in dit geval) met één vangpijp. De eenden die er succesvol ingelokt werden konden het niet meer navertellen en gingen letterlijk de pijp uit. Tijdens NLdoet zijn de wilgenwand en rieten schermen hersteld waarachter de kooiker (de molenaar in dit geval) zich schuil hield totdat de eenden vergenoeg naar binnen waren gelokt. Hoewel de vangpijp nog niet af is, kan men wel al goed zien hoe hij functioneert. De komende tijd zal hij helemaal klaar worden gemaakt. Er zullen echter geen eenden meer in worden gevangen.

foto: Petra Lanphen

Naast de eendenkooi is de wilgengriend helemaal op orde gebracht: overjarig hout is gesnoeid en verwerkt in takkenrillen en de wilgenwand. Oud hout is verbrand zoals dat vroeger ook ging en dikke stammen zijn verzaagd tot kachelhout.

Wie een kijkje wil nemen op de molen, het molenerf, het vlietland is van harte welkom. Vanaf komend weekend is de molen elke zaterdag te bezoeken tussen 11 en 16 uur.