“Het gaat bruisen bij de Babbersmolen”

Tussen Schiedam en Vlaardingen aan de historische Poldervaart ligt de enig werkende poldermolen van Schiedam: de Babbersmolen. Deze oudste stenen poldermolen van Nederland is vorig jaar gerestaureerd en ook het naastgelegen vlietland is in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. Het is nu de hoogste tijd voor de volgende stap: zoveel mogelijk Schiedammers en Vlaardingers laten kennismaken met dit herontdekte stukje polderlandschap zoals vroeger heel Delfland eruit zag. De komende maanden wordt de basis gelegd voor toekomstige activiteiten.

“Kijk dan hoe prachtig het hier is!” Aan het woord is Pim Schenkelaars, projectleider Babbersmolen bij stichting De Schiedamse Molens. Hij staat midden op het vlietlandje tussen de schapen en geiten. “Hier ligt een wilgengriend voor de productie van wilgentenen; daarachter zie je de inham van een eenvoudige eendenkooi die we bijvoorbeeld met scholieren weer zouden kunnen herstellen. Ook een gebogen dijkje met waterloop en rietsigaren ontbreekt niet en natuurlijk het belangrijkste: de poldermolen waar de molenaar met zijn gezin in woonde. Alles ademt hier geschiedenis, cultuurlandschap en waterhuishouding. Dan heb je al meteen drie mooie thema’s waar je educatie en recreatie omheen kan bouwen. De samenwerkende serviceclubs 4S hebben al aangegeven mee te willen denken in het kader van hun initiatief ‘de kindermolen’.”

Schenkelaars is een oudgediende in Schiedam en heeft veel ervaring met educatieve projecten. Zo organiseerde hij in 1990 een ijzertijddorp in het Beatrixpark. “De kracht van de Babbersmolen is de beleving” aldus Schenkelaars. De molen met zijn enorme scheprad en het ruige vlietlandje hebben iets stoers. Ze stammen uit een tijd waar er vooral met de handen gewerkt moest worden. Dat willen we bezoekers laten ervaren met allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld een miniwatercircuit waarmee ze zelf aan de bak moeten om overtollig water weg te voeren.”

Poldervaartgebied
Het is geen toeval dat er nu plannen worden ontwikkeld rondom de Babbersmolen. Stichting De Schiedamse Molens sluit daarmee aan op de herontwikkeling van het Poldervaartgebied tot hoogwaardige natuur- en recreatiezone. Schenkelaars zal de komende tijd contact zoeken met andere partijen die hier actief zijn omdat samenwerking en afstemming het hele gebied ten goede komt. “Bij de Delftse Schie is de keersluis hersteld, in het Beatrixpark is weer volop leven en richting Nieuwe Maas hebben we de restanten van het stoomgemaal en een nog te ontwikkelen getijdenatuurgebied. De Poldervaart met zijn gloednieuwe fietspad verbindt deze plekken. Het gaat hier bruisen, let maar op!” De ontwikkelingen rond de Babbersmolen zijn te volgen op een eigen Facebookpagina.