Groot onderhoud De Drie Koornbloemen

Last updated on 17 januari, 2014

De herstelwerkzaamheden aan molen De Drie Koornbloemen verlopen voorspoedig. De eerste fase van het groot onderhoud/restauratie is zo goed als afgerond.

De Drie Koornbloemen uit 1770 is de oudste nog bestaande brandersmolen van Schiedam. Vooral de buitenkant van de monumentale stadsmolens heeft veel te lijden van vorst, vocht en temperatuurschommelingen. Met regelmatig onderhoud proberen de molenmakers van Restauratiewerkplaats Schiedam onze reuzen hier zo goed mogelijk tegen te beschermen. Toch kan niet worden voorkomen dat er soms onderdelen moeten worden hersteld of vervangen.

DeDrieKoornbloemen_PaulSporkenDe afgelopen maanden is de molen flink onder handen genomen. Met behulp van een lage kleidam en een steiger tot aan de 16 meter hoge balie kon de romp van onder tot boven worden voorzien van nieuwe voegen van hydraulische kalk. Dit is een grote verbetering t.o.v. de cementspecie die in de jaren ’80 was gebruikt.
Ook het pleisterwerk is hersteld en overgeschilderd. Daarnaast zijn er een aantal schoren, liggers en vloerdelen van de balie vervangen en hebben de schoren nieuwe muurankers gekregen.
De steigers zullen binnenkort weer worden afgebroken zodat alle passanten het resultaat kunnen bewonderen.

Tijdens de wintermaanden krijgt de molen even rust maar in maart 2014 volgt de bovenste helft van de romp. Ook zullen dan de staart en de roeden er af gaan voor inspectie en in het geval van de staartbalk zelfs volledig worden vervangen. Na deze ingrijpende operatie kan De Drie Koornbloemen er weer lange tijd tegenaan en is de volgende molen aan de beurt. Schiedam kan zich zo met recht ook in de toekomst molen- en jeneverstad blijven noemen.