Workshop ecologisch groenonderhoud

Laatst geüpdatet op 9 februari, 2017

Beheerders van molens zijn veel bezig met het onderhoud aan hout en stenen; de materialen waar de meeste molens van zijn gemaakt. Toch hebben zij ook te maken met de levende natuur die soms de molenbiotoop bedreigt maar ook een verrijking kan zijn voor zowel de beleving van de molen als de biodiversiteit van het omringende landschap.

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseren wij bij de Babbersmolen een workshop over ecologisch groenonderhoud. Hoe kan je een tuin of terrein zo beheren dat dit de flora en fauna zoveel mogelijk ondersteunt maar tegelijkertijd recht doet aan de specifieke gebruikswensen? Zo zal er voor deelnemende molenorganisaties speciale aandacht zijn voor de molenbiotoop.

Een ieder die belangstelling heeft voor ecologisch groenonderhoud, kan zich aanmelden en deelname is gratis. Omdat deze workshop echter georganiseerd wordt voor molenaars, moleneigenaren en andere betrokkenen/vrijwilligers bij molens, gaan zij bij de inschrijving voor.

Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van de workshop en hoe je je kan aanmelden.

 

WORKSHOP “Ecologisch groenonderhoud”
(1 en/of 2 dagdelen)

datum: zaterdag 25 februari 2017
locatie: Babbersmolen, Schiedam (parkeerplaats bij Laan van Spieringshoek)
Inschrijving is mogelijk voor één van de twee of voor beide onderdelen.

Deel I: van 9.00 – 13.00 uur
Dit deel bevat een inleiding over het begrip ecologisch groenbeheer en hoe je dit gericht kan toepassen. Belangrijk is vooral om je een bepaalde manier van denken eigen te maken. Je leert o.a.:

• hoe je om gaat met doelstellingen in beheer;
• een beslismodel te gebruiken in welke mate je beheer ecologisch wordt (rangschikking van het ecologische naast andere doelstellingen, b.v. ‘molenbiotoop’ of agrarisch gebruik);
• keuzes maken binnen het ecologisch beheer (bijvoorbeeld vanwege specifieke aandachtsoorten);
• hoe je ecologisch verantwoord werkzaamheden uitvoert (materiaalkeuze, machines vs handgereedschap, grondstofgebruik, kringloop, hergebruik etc.).

De leslocatie ligt in een gevarieerd cultuurhistorisch polderlandschap en biedt de mogelijkheid om het geleerde meteen in de praktijk te oefenen:
• ‘inventarisatie ecologisch beheer’: samen met alle deelnemers een rondje lopen over de locatie en in kaart brengen welke interessante ecologische ‘biotopen’ je aantreft op die locatie, welke planten en dieren daarin (vermoedelijk / daadwerkelijk) een rol spelen en bedenken wat dat betekent voor het beheer;
• desgewenst: overzicht maken van eigen beheer, benodigde inzet, machines, gereedschap en materialen, en een agenda voor de uitvoering.

Deel II: van 14.00 – 17.00 uur
In het middagprogramma staat vooral de praktijk centraal. Op en rond de workshoplocatie worden werkzaamheden uitgelegd en gaan cursisten zelf aan de slag met b.v. het knotten van wilgen. Dit deel is bedoeld voor mensen die:

• het leuk vinden om oud cultuurhistorisch landschap te onderhouden;
• ecologisch groenonderhoud willen oefenen in de praktijk.
• Cursisten die ook het ochtenddeel hebben gedaan kunnen het middagdeel eventueel gebruiken om hun onderhoudsplan verder af te maken.

Praktische tips:
• zorg voor waterdichte en warme kleding en schoenen;
• neem zelf iets mee om aantekeningen/foto’s te maken. Voor koffie en thee wordt gezorgd, een evt. lunch moet zelf worden meegenomen;
• deelnemers kunnen foto’s of plattegronden meenemen van het gebied waar zij mee aan de slag willen gaan;
• LET OP: de Babbersmolen wordt door routeplanners vaak slecht gevonden. Voer daarom ‘Laan van Spieringshoek’ in Schiedam in (voor parkeren meteen linksaf achter de grote woonflat, doorrijden tot parkeerplaats aan rechterzijde van waar af de molen is te zien.)

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Christien Manus: manus@erfgoedhuis-zh.nl. Geeft u daarin duidelijk aan of u aan Deel I, Deel II of beide delen deelneemt. Ook horen wij graag bij welke molen u actief bent. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.