Molenerf Babbersmolen houdt verleden levend

De Babbersmolen is in 2013 gerestaureerd en Schiedams enige maalvaardige poldermolen. In de daaropvolgende jaren is er hard gewerkt aan herstel en herinrichting van het erf rondom de molen. In tegenstelling tot de molens in de stad woonde een poldermolenaar met zijn gezin echt in de molen. Het gebied daaromheen hadden ze hard nodig om rond te kunnen komen. Het molenerf vertelt daarmee dus een belangrijk deel van het verhaal van het leven op een poldermolen. 

Historisch erf
De gezinsleden verdienden ongeveer de helft van hun inkomen met het bemalen van de polder in opdracht van het polderbestuur. Daarnaast moesten ze hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Bij de herinrichting van het molenerf is gekeken naar sporen uit het verleden. Zo is een bijgebouw, een zogenaamd zomerhuis, herbouwd en een wilgengriend en eenvoudige eendenkooi met één vangpijp hersteld. Er stonden nog enkele fruitbomen die waar mogelijk zijn behouden en aangevuld met oude rassen. Een moestuin is nieuw aangelegd hoewel die er vroeger zeker ook geweest moet zijn.
Onder begeleiding van Aad Schouten, een ervaren poldermolenaar die ook op Kinderdijk actief is, onderhouden vaste vrijwilligers en de extra hulptroepen bij speciale klusdagen zoals NLdoet en Natuurwerkdag het molenerf en naastgelegen vlietland. Bezoekers krijgen een goed beeld van het dagelijkse leven rond een poldermolen. Er lopen zelfs kippen en schapen rond. Ook ligt er onder een afdak een schouw, een eenvoudige houten boot waarmee de molenaar vroeger viste en onderhoud kon doen in de poldersloten. Dit jaar wordt o.a. gewerkt aan een houten visbun waarin de vis (vaak paling) levend kon worden bewaard tot de visopkoper langs kwam.
Zoveel mogelijk werd hergebruikt want rijk was men niet. De wilgentenen zouden dit jaar tijdens NLdoet gesnoeid en verwerkt worden in een traditionele en ambachtelijke beschoeiing die het vlietland beschermt tegen het water van de aangrenzende Poldervaart. Als gevolg van het Corona-virus is dat noodgedwongen uitgesteld. 

Voorbeeldproject
De Babbersmolen wordt voor de molenwereld als één van de voorbeelden genoemd hoe het leven rondom een poldermolen weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt kan worden. “Onlangs werden wij blij verrast met een prominente vermelding van de Babbersmolen in het landelijk tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed” aldus Paul Sporken, namens Stichting De Schiedamse Molens coördinator van de Babbersmolen. “Bij lezing bleek dat dit kwam door onze medewerking aan een handboek dat is uitgegeven door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Hiermee kunnen moleneigenaren inspiratie opdoen en zelf aan de slag om hun molenerf te herstellen en in te richten.” Het boek getiteld ‘Het molenerf van de Zuid-Hollandse poldermolen; geschiedenis, beschrijving en tips voor (her)inrichting’ is te bestellen via de website van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Zaterdagopenstellingen
Binnenkort is de molen weer elke zaterdag open voor publiek. Sporken: “Bezoekers zijn dan weer van harte welkom, er is genoeg te beleven, zeker voor kinderen die altijd meteen de minipolder gaan verkennen. En voor de mensen die graag met hun handen willen werken op een prachtige historische plek in het groen: elke week is op woensdag de werkdag voor onze vaste vrijwilligers. Kom gerust eens kennis maken.”

Fotobijschrift: zicht op de eendenkooi in aanbouw en kleine wilgengriend op het vlietland naast de Babbersmolen. Op de voorgrond nog een traditionele hooiopper.

N.B.
Normaal is de Babbersmolen vanaf 21 maart 2020 weer elke zaterdag open voor publiek. Als gevolg van het Corona-virus is deze datum mogelijk uitgesteld. Kijk op de Facebookpagina van de Babbersmolen voor de meest actuele informatie.