Ons team

De mensen achter De Schiedamse Molens
Stichting De Schiedamse Molens heeft een bescheiden omvang. Wij kunnen onze doelstellingen halen dankzij de samenwerking met andere partijen en de enthousiaste inzet van personeel, bestuur en vrijwilligers.

Personeel
Hugo Boogaard – directeur/coördinator
Rosette van Ark – medewerker molenwinkel De Walvisch
Farah Haider-de Kaper – medewerker molenwinkel De Walvisch
Gemma Kooijman – bedrijfsleider molenwinkel De Walvisch
Theo de Rooij – ambachtelijk molenaar
Aad Schouten – medewerker maalbedrijf
Sam van Voorthuizen – medewerker maalbedrijf
Annelies Sørensen – medewerker secretariaat
Paul Sporken – medewerker communicatie, educatie & organisatie
Jacomine Zijderveld – terreinbeheerder Babbersmolen

Bestuur
Dhr. J. van der Vlist – voorzitter
Dhr. H. Th. F. Jansen -secretaris
Dhr. J. de Vos – penningmeester
Mevr. L. Baas
Dhr. A.P.M. van Leeuwen
Dhr. E. Richel
Dhr. R.A.J. Vredebregt

Vrijwilligers
Dankzij de inzet van vrijwilligers kan de stichting bepaalde activiteiten ontplooien. Als eerste zijn dat natuurlijk de vrijwillig molenaars zonder wie de molens stil zouden staan. Ook molenwinkel De Walvisch kan alleen bestaan dankzij de inzet van enkele vrijwilligers. Daarnaast wordt een beroep gedaan op een kleine groep vrijwilligers voor de ondersteuning van bijzondere activiteiten zoals de Nationale Molendag.