Molens met deelbare roeden staan tijdelijk stil

Van de circa 1200 traditionele windmolens in Nederland zijn er 48 bij restauraties recent uitgerust met een nieuw type (zogenaamde deelbare) molenroeden. Er is twijfel gerezen over de deugdelijkheid van het ontwerp van de boutverbinding tussen de beide delen van de roeden. Een roede vormt de twee tegenover elkaar staande wieken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat thans onderzoek doen naar de sterkte van de constructie in zijn huidige vorm, de risico’s en mogelijke hersteloplossingen. Om elk risico op losraken van de beide delen uit te sluiten zijn de betreffende 48 molens in afwachting van nader onderzoek door hun eigenaren stil gezet.

In Schiedam volgt het bestuur van de Stichting De Schiedamse Molens daarmee een landelijke aanbeveling van de Vereniging “De Hollandse Molen”. Het gaat bij ons om twee molens: De Drie Koornbloemen aan de Vellevest en de Babbersmolen in het volkstuincomplex “Vijfsluizen”. Het bestuur wacht de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksdienst af.

Naar verwachting zullen beide molens tijdens aanstaande Molendag (op 13 mei a.s.) nog niet draaien. Ze zullen wel gewoon op de eerder aangekondigde tijdstippen open zijn voor publiek.

Voor landelijke informatie verwijzen wij op verzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed door naar de berichtgeving op hun website.
.