De Babbersmolen

De Babbersmolen (1710) is gelegen langs de Poldervaart in het volkstuinencomplex “De Vijfsluizen”. De molen dient vanaf de bouw voor de bemaling van de Babberspolder en is de oudste nog bestaande stenen poldermolen van Nederland. Om een betere windvang te bereiken, wordt de molen in 1888 drie meter verhoogd. De wind wordt namelijk vanuit noordwestelijke richting belemmerd door de aanleg van de spoordijk. De molen wordt bovendien voorzien van een balie. Deze wordt in 1924 afgebroken. Ook de wieken en het gaande werk verdwijnen. Vanaf dat moment geschiedt de aandrijving door middel van een motor. In deze jaren prijkt een reclame van Quaker Oats op de molen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet het lachende gezicht van de Quaker worden overgekalkt. De Duitsers beschouwen de Quaker als symbool van de vijand. Vier generaties Post hebben vanaf 1875 de molen bemalen. Er hebben zelfs jarenlang twee molenaarsgezinnen in de molen gewoond.

In de jaren ’70 wordt De Babbersmolen door de gemeente Schiedam gekocht. In goede staat is de molen dan niet meer. In 1980 wordt De Babbersmolen het onderkomen van het vogelasiel van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging, afdeling Waterweg Noord (KNNV).

Na ruim twee en een half jaar praten en onderhandelen met de gemeente Schiedam was het op 10 april 2003 dan zover. De koopakte voor De Babbersmolen kon worden getekend! Op dat moment werd Stichting De Schiedamse Molens eigenaar van de romp en waterlopen van de molen en kon een begin worden gemaakt met de restauratie tot volledig bedrijfsvaardige watermolen. Sinds 2013 draait het wiekenkruis weer regelmatig zijn rondjes tot plezier van bezoekers en passanten.

Leven van wind, land en water
Onder het thema ‘Leven van wind, land en water’ wordt niet alleen de molen hersteld maar ook het molenerf en het bijbehorend vlietland. Dit alles laat straks zien hoe een poldermolenaar met zijn gezin leefde in de 18e/19e eeuw. Een moestuin zorgde voor de maag, wilgentenen voor gebruiksvoorwerpen en visfuiken en een eendenkooi voor de nodige (ruil-)handel.

Watereducatie
Er zijn in samenwerking met de gezamenlijke Schiedamse serviceclubs plannen ontwikkeld voor watereducatie bij de Babbersmolen. Het is een uniek project met een mini-Babberspolder met echte slootjes en een groot houten scheprad dat met spierkracht bediend moet worden om de ondergelopen polder weer droog te krijgen. Kijk voor meer informatie bij educatie

Lokatie De Babbersmolen

De Babbersmolen
Schiedamsedijk 2a
3117 HA Schiedam

Volg De Babbersmolen op Facebook!