Babbersmolen open tijdens Midden-Delflanddag

Op zaterdag 21 juni is de Babbersmolen te bezichtigen tijdens Midden-Delflanddag. Voor wie deze oudste stenen poldermolen van Nederland nog nooit van binnen heeft gezien is dit dé gelegenheid om hem te bezoeken. Maar ook als u er al eens geweest bent is een bezoek de moeite waard.

De Babbersmolen is de enige maalvaardige poldermolen van Schiedam. Gebouwd in 1710 als grondzeiler kreeg hij in 1888 toch een houten balie of stelling rondom de molen als gevolg van de aanleg van de spoordijk naar Hoek van Holland. Alleen door de molen drie meter te verhogen kon hij voldoende wind vangen om zijn werk te blijven doen. Dit heeft zijn teloorgang echter niet kunnen voorkomen. In de jaren twintig van de twintigste eeuw verdwenen balie, kap en wieken en werd het scheprad aangedreven door een dieselmotor op de begane grond. Midden jaren ’50 kwam hij definitief stil te staan.

Vorig jaar is hij na een lange restauratie weer feestelijk geopend. In de molen vindt u de gereconstrueerde molenaarswoning en een bijzonder scheprad van bijna zeven meter doorsnede dat het water niet schept maar er doorheen snijdt om het vervolgens omhoog te duwen richting Poldervaart.

Vlietlandje
De omgeving van de molen is in de loop der jaren ook enorm veranderd. Waar het open polderlandschap van het oude Delfland vroeger doorliep tot aan de Maas is het gebied tussen Schiedam en Vlaardingen nu volledig ingenomen door woonwijken, industrieterreinen en spoor- en snelwegen. De Babbersmolen zelf staat nog wel in een groene oase, midden in volkstuinderscomplex Vijfsluizen en nog steeds aan de historische Poldervaart. Ook is er naast de molen nog een klein vlietlandje bewaard gebleven. Dit word omzoomd door een gebogen dijk met waterloop en bevat een wilgengriend en de restanten van een eenvoudige eendenkooi. Zo blijft rond de Babbersmolen het oude cultuurlandschap nog zichtbaar.

Molen en vlietlandje zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op het molenerf kunt u genieten van een gratis kopje koffie, thee met molenkoekje. Voor wie een fietstocht wil maken naar het Midden-Delfland is de Babbersmolen een mooi startpunt.

Klik hier voor meer info over andere locaties van Midden-Delflanddag